Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σημαντικές Ημερομηνίες

1ος Διαγωνισμός Φωτογραφίας «Σβήνω τα Φώτα και τις συσκευές μου» 16-17/10/19

Εκδήλωση για Ενοίκους Πρότυπα 10/10/19

2ος Διαγωνισμός Φωτογραφίας «Βάζω καπάκι στα μαγειρικά σκεύη» 6-7/11/19

1ο Κλιματικό Κουίζ  8 – 15/11/19

3ος Διαγωνισμός Φωτογραφίας  «Βάζω πιο ζεστά ρούχα αντί τη θέρμανση»  20-21/11/19

4ος Διαγωνισμός Φωτογραφίας «Μην παραγεμίζεις το βραστήρα» 4-5/12/19