Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σημαντικές Ημερομηνίες

1ος Διαγωνισμός Φωτογραφίας «Σβήνω τα Φώτα και τις συσκευές μου» 3/10/18

Εκδήλωση για Ενοίκους Πρότυπα 10/10/18

2ος Διαγωνισμός Φωτογραφίας «Βάζω καπάκι στα μαγειρικά σκεύη» 24/10/18

1ο Κλιματικό Κουίζ 7 – 16/11/18

3ος Διαγωνισμός Φωτογραφίας «Μην παραγεμίζεις το βραστήρα» 14/11/18

4ος Διαγωνισμός Φωτογραφίας «Βάζω πιο ζεστά ρούχα αντί τη θέρμανση» 28/11/18