Πανεπιστήμιο Κύπρου

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου εξασφάλισε σημαντική επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το έργο εξοικονόμησης ενέργειας SAVES2. Το συγκεκριμένο έργο που διαχειρίζονται από κοινού οι Τεχνικές Υπηρεσίες και η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας αποτελεί συνέχεια του έργου SAVES και αποσκοπεί στην καλλιέργεια ενεργειακής συνείδησης σε φοιτητές που διαμένουν σε φοιτητικές εστίες.

Το Έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε αυτό συμμετέχουν εκτός από το Πανεπιστήμιο Κύπρου άλλοι δέκα φορείς από διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες. Το Έργο απευθύνεται σε συνολικά 219.000 φοιτητές από επτά διαφορετικές χώρες και επικεντρώνεται τόσο στους φοιτητές που διαμένουν σε φοιτητικές εστίες όσο σε εκείνους που διαμένουν σε ιδιωτικά καταλύματα.

Οι φοιτητές συμμετέχουν σε διαγωνισμούς εξοικονόμησης ενέργειας, διαγωνισμοί στους οποίους οι ένοικοι κάθε κτηρίου ανταγωνίζονται για να εξοικονομήσουν την περισσότερη ενέργεια και κερδίζουν δώρα. Χρησιμοποιόντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλες μορφές ψηφιακής επικοινωνίας, οι διαγωνισμοί αυτοί είναι διαδραστικοί και ευχάριστοι στους συμμετέχοντες, στους οποίους θα παρέχονται συμβουλές για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό, καλλιεργείται ενεργειακή συνείδηση στους φοτητές που θα αποκτήσουν νέες συνήθειες ορθολογιστικής χρήσης ενέργειας.

Στους φοιτητές που επιλέγουν να διαμένουν σε ιδιωτικά καταλύματα παρέχονται συμβουλές ώστε να αντιλαμβάνονται και να λαμβάνουν υπόψη κατά την επιλογή του καταλύματος που θα ενοικιάσουν, παραμέτρους που αφορούν την ενεργειακή απόδοση των καταλυμάτων αυτών.