Επικοινωνία

Επικοινωνία

Γραφείο Στέγασης – Κέντρο Εξυπηρέτησης Ενοίκων Φ. Εστίας

Τηλέφωνο: 22893001/5144

Email: lambrouc@ucy.ac.cy